Na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy sa v roku 2003 spojilo 44 obcí okresu Košice - okolie a vytvorili spoločný obecný úrad, vtedy so sídlom v Družstevnej pri Hornáde.

V roku 2007 došlo k prevodu činnosti spoločného obecného úradu z obce Družstevná pri Hornáde na obec Beniakovce.

Štatutárnym zástupcom SOcÚ je starosta obce Beniakovce Ing. Miroslav Halás. Vedúcim úradu je JUDr. Jaroslav Pirnik.

Dnes SOcÚ Beniakovce združuje v oblasti prenesených kompetencií 44 obcí a v oblasti spracovania miezd 65 obcí okresu Košice - okolie.

Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach zabezpečuje agendu v oblasti:

  • štátnej správy v územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  • štátnej správy v školstve
  • štátnej správy v ochrane životného prostredia
  • sociálne služby
  • prejednávanie priestupkov
  • spracovanie miezd
Free Joomla! templates by Engine Templates