SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20

ZMLUVY

DOHODA o zriadení spoločného úradu
Dodatok č. 1 k dohode o zriadení spoločného úradu