SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20
    KONTAKTY

    Adresa:
Spoločný obecný úrad Beniakovce
                 
    Kmeťova 20
               
     040 01 Košice
   
Fax: 055/ 7980820
    E-mail: 
oubeniakovce@slovanet.sk

    Vedúca SOcÚ:
JUDr. Gabriela Hertnekiová                             
    Telefón: 055/ 7980821                                                               
    E-mail: Hertnekiova.G@gmail.com                    
          
    STAVEBNÝ ÚRAD
    Odborní zamestnanci: Ing. Vlasta Korecová                                 Telefón: 055/ 7980827
                                               Ing. Gabriela Nižňanská
                                               Mgr. Richard Kraviar                                 
Telefón: 055/ 7980822
                                               Ing. Silvia Sepešiová                                 E-mail: stavebny.urad@azet.sk
   
    Stránkové dni: pondelok   8.00 - 12.00          13.30 - 15.15              
                              streda        8.00 - 12.00          13.30 - 16.15              
                                                                                                                     
    ŠKOLSKÝ ÚRAD
                                                                                  Telefón: 055/ 7980824
    Odborný zamestnanec: Mgr. Magdaléna Maciková
    E-mail: magdalena.macikova@soubeniakovce.sk
                                                                                                                           

    ODDELENIE PAM
                                                                                
    Odborní zamestnanci: Henrieta Džubarová                     Telefón: 055/ 7980825
                                               Marta Rusnáková
                                               Adela Róžaiová                              Telefón: 055/ 7980823
                                                                                                       E-mail:

                                                                                                                    adela.rozaiova@soubeniakovce.sk                                                                                                                             marta.rusnakova@soubeniakovce.sk                                                                                                                           henrieta.dzubarova@soubeniakovce.sk