SPOLOČNÝ  OBECNÝ  ÚRAD  BENIAKOVCE  
so  sídlom  v  Košiciach,  Kmeťova  20FAKTÚRY

 1. Telefón T-Com  
 2. Elektrina, vyuctovanie - 2012  

 3. Finančný spravodajca - doplatok  
 4. Úplné znenia - doplatok  
 5. Internet - Slovanet  
 6. Telefón - Slovanet  
 7. Toner SU  
 8. Telefón - Slovanet  
 9. Toner  
10. Kancelárske potreby  
11. Stravné lístky  
12. Elektrina 1. - 2. 2013  
13. Záloha na plyn  
14. Telefón T-Com  
15. Stravné lístky  
16. Kancelárske potreby  
17. Kancelárske potreby  
18. Záloha na plyn  
19. Telefón T-Com  
20. Doména a webstránka  
21. Telefón Slovanet  
22. Kancelárske potreby  
23. Toner  
24. Servis - Winpam  
25. Vodné a stočné  
26. Telefón T-Com  
27. Servis - software  
28. Telefón Slovanet  
29. Toner  
30. Vyúčtovanie plynu    
31. Program - Kniha jázd  
32. Stravné lístky